Přednáška Fyzikálně chemické metody studia pevné fáze.


Sylabus přednášky pro ZS 2016