Materiály k přednášce KFC/HS Heterogenní systémy.


Sylabus přednášky KFC/HS Heterogenní systémy


Prozatimní učební text k přednášce


Obrázky k prozatimnímu učebnímu textu k přednášce


Tenzidy - Šmidrkal, ChL, 1999Výsledky testu k 22.6. 2015.