Technologie vody

Materiály k přednášce


  1. Problematika vody.
  2. Legislativa vodního hospodářství.
  3. Vodní zdroje, akumulace vody.
  4. Úprava vody.
  5. Stokové sítě.
  6. Čistírny odpadních vod.
  7. Kalové hospodářství.
  8. Odstraňování nutrientů.


Vyučující: RNDr. Marcela Česalová, e-mail: cesalova(at)smv.cz